Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2020

mglistyporanek
5246 323d
Reposted fromkarahippie karahippie viajoannem joannem
mglistyporanek
9501 806e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannem joannem
mglistyporanek
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viajoannem joannem
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viajoannem joannem
mglistyporanek
9169 446e
Reposted frommiischa miischa viajoannem joannem
mglistyporanek
6377 4df7 500
Reposted bykateistruegreywolfnavijka
mglistyporanek
6277 367e 500
Reposted bydessinemoilapaixkateistruepiehusfridays-karma
mglistyporanek
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheartmuscle heartmuscle
mglistyporanek
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viapoppyseed poppyseed
mglistyporanek
5363 b523 500
Reposted bypiehusubza
6682 6c7f 500
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa
mglistyporanek
1760 7981 500
Reposted frommiischa miischa vialemkove lemkove
mglistyporanek
mglistyporanek
mglistyporanek
8725 1fc0
3786 822f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakittiesmama kittiesmama
mglistyporanek

"Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted fromhrafn hrafn viano-expectations no-expectations
mglistyporanek
Am I falling in love with the one that could break my heart?
— Dua Lipa - Break My Heart
Reposted bygreywolfsmilemore

April 02 2020

mglistyporanek
Czasami myślę, że wolałabym się bać niż nudzić. Kiedy się boisz, przynajmniej wiesz, że żyjesz. Energia tak szybko płynie przez ciało, że wylewa się na wierzch jako pot. Twoje serce - serce, które ją pompuje - huczy w piersi jak stary wiatrak w burzliwą noc. Na nic więcej nie ma miejsca. Zapominasz o zmęczeniu, zimnie i głodzie. Zapominasz o poobijanym kolanie i o bolącym zębie. Zapominasz o przeszłości i o tym, że istnieje coś takiego jak przyszłość.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl