Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viadangel dangel
mglistyporanek
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadangel dangel
mglistyporanek
5121 3cd8 500
Reposted frommoai moai viaszydera szydera
mglistyporanek

May 25 2019

mglistyporanek
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
mglistyporanek
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viaszydera szydera
mglistyporanek
3146 71ad 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaszydera szydera

May 23 2019

mglistyporanek
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola
mglistyporanek
4293 ae49
Reposted byfriendslalunalisekchytrusekrybasferycznaGaladrielatoxicsoulcomatosegirlmarkovitshpiehuswakemeupxEndlessRiverbadbloodmolotovcupcakelatersdangelniskowosansespoirkebablittlewhiteliesalex0

May 11 2019

mglistyporanek
3874 9fc7 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
mglistyporanek
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
mglistyporanek
mglistyporanek
Po twoim odejściu długo o tobie myślałem. Codziennie przez pół roku, od rana do nocy. Próbowałem przestać, ale nie mogłem. I doszedłem do wniosku, że nie daję sobie rady bez ciebie. Nie chcę znowu cię stracić. Nie chcę już słyszeć "przez jakiś czas" albo "prawdopodobnie". Mówisz, że przez jakiś czas nie będziemy mogli się spotykać, a potem znikasz. I nie wiadomo, kiedy wrócisz. Możesz nigdy nie wrócić, a ja nie zobaczę cię już do końca życia. A tego bym nie zniósł. Życie straciłoby znaczenie. (...) Straciłem cię wiele razy, a nie powinienem był pozwalać ci odejść. 
— Haruki Murakami "Na południe od granicy, na zachód od słońca"
mglistyporanek
8243 49b6 500

May 05 2019

mglistyporanek
2236 9393 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

May 04 2019

mglistyporanek
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad

April 30 2019

mglistyporanek
2888 5548 500
Reposted fromsoftboi softboi viavalardohaeris valardohaeris

April 25 2019

mglistyporanek
1626 2b77
Reposted fromohwow ohwow viaMartwa13 Martwa13
mglistyporanek
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
mglistyporanek
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl