Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

mglistyporanek
3921 d3b6 500

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
mglistyporanek
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxsneakyx xsneakyx
mglistyporanek
7481 9be3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
mglistyporanek
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
mglistyporanek
9149 603a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
mglistyporanek
8618 02d4
Reposted fromniente niente viaBabson Babson

July 07 2019

mglistyporanek
1831 936a 500
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viaMartwa13 Martwa13
mglistyporanek
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMartwa13 Martwa13
mglistyporanek
5032 e0b4

July 04 2019

mglistyporanek
8594 f909 500
Reposted frompiehus piehus viasarazation sarazation

July 02 2019

mglistyporanek
2438 aa7d 500
Reposted fromEonowy Eonowy viatobecontinued tobecontinued
mglistyporanek
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
mglistyporanek
0775 3ecf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
mglistyporanek
5954 db74
Reposted fromsillemo sillemo viagreywolf greywolf

June 29 2019

mglistyporanek
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablacksadcat blacksadcat
mglistyporanek
6480 54af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
mglistyporanek
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viapiehus piehus
mglistyporanek
9048 5e1f 500
Reposted fromsoftboi softboi viadivi divi

June 24 2019

mglistyporanek
Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

June 23 2019

mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl