Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

mglistyporanek
Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
mglistyporanek
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 vianowaay nowaay
mglistyporanek
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
mglistyporanek
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
mglistyporanek
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viaSkydelan Skydelan
mglistyporanek
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan

July 17 2018

mglistyporanek
1307 416b
Reposted fromrenirene renirene viaPokobiecemu Pokobiecemu
0297 0f76

serious:

who were you?

mglistyporanek
2742 eea3 500
mglistyporanek
                 cześć, to ja. panna nikt. 
Reposted fromoutcat outcat
mglistyporanek
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaoutcat outcat
mglistyporanek

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viafreedomlover freedomlover
mglistyporanek
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
mglistyporanek
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
mglistyporanek
2133 2fa0
Reposted byfilmowyohhwellverdantforcejointskurwysynblotindblackheartgirlmalinowowahavingdreamssummerstarbodyinthegardenhepimendelnoelleZeukomendaciouspannakiesvertheer
mglistyporanek
2132 efaf 500
Reposted bysayanneSkydelanOnly2youniepotrzebnaprzygodamr-absentia
mglistyporanek
2130 4cae
Reposted bybagherasummerstarbrightdiamond
mglistyporanek
2129 ffc7
Reposted bybrightdiamond brightdiamond
mglistyporanek
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viavertheer vertheer

July 11 2018

mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl